Privacyverklaring

Privacyverklaring E&M Services & Verhuur

– waaronder ook de naam Jumpingpalace.nl

Bij het bezoek aan de website van JUMPING PALACE – worden gegevens verzameld over uw bezoek. Dit Privacy Statement heeft daardoor het doel u te informeren over de wijze waarop JUMPING PALACE gegevens over uw bezoek aan www.Jumpingpalace.nl verzameld en welke gegevens het betreft.

 

Definities

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016)

 

Over JUMPING PALACE

JUMPING PALACE – handelsnaam van E&M SERVICES & VERHUUR – is een Eenmanszaak en heeft het volgende bezoek- en postadres, Kvk nummer en BTW nummer;

E&M Service & Verhuur
Strausslaan 13
3706BP Zeist
06 42 46 98 30
IBAN NL69RABO0326864466
KVK 76876543
BTW NL003137194B87

 

Wettelijk Kader

Het verzamelen van gegevens over uw bezoek aan onze website, waarbij het IP-adres, de herkomst van uw bezoek en de bezochte onderdelen van onze website met bezoekduur worden geregistreerd, verricht JUMPING PALACE op basis van Art 8 lid f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De betreffende wetsartikelen behandelen het gerechtvaardigd belang van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking waaronder ook de verzameling van persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden geschaard kan worden

In het geval het invullen van een contactformulier ten behoeve van het downloaden van whitepapers en vergelijkbare documenten dan wel voor het aangeven van interesse om door een van de medewerkers van JUMPING PALACE teruggebeld te worden, acht JUMPING PALACE dat verwerking van de door u ingevoerde gegevens plaats vindt op basis van artikel 8 lid a WBP en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit artikel behandelt de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Tevens heeft JUMPING PALACE veiligingsmaatregelen genomen om ingevulde formulieren veilig (encrypted) te verzenden via een SSL-certificaat.

 

Doelen van de verwerking en verzameling van gegevens

JUMPING PALACE verzamelt gegevens over uw bezoek aan de website ten behoeve van een optimale sitebeleving en ten behoeve van marketingdoeleinden. In het kader van deze acties vult JUMPING PALACE de door u verzamelde gegevens aan met gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn van bronnen zoals openbare DNS-diensten en openbaar beschikbare social media informatie.

In daaropvolgende marketingacties kunnen uw gegevens op basis van telefonisch of e-mailcontact worden aangevuld met nadere contact- en bereikbaarheidsgegevens. De door JUMPING PALACE – HANDELSNAAM VAN E&M VERHUUR verzamelde gegevens zijn zakelijke gegevens van personen die interesse in JUMPING PALACE – HANDELSNAAM VAN E&M VERHUUR hebben getoond door onder andere het bezoek van de website.

 

De door JUMPING PALACE verzamelde gegevens naar aanleiding van het website bezoek zijn:

IP-adres
Afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres
Bezochte pagina’s van de website
Bezoekduur per pagina
Herkomst van het bezoek aan de website van JUMPING PALACE

De verzamelde gegevens naar aanleiding van een ingevuld formulier zijn:

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

In de nadere verwerking van gegevens kunnen deze gegevens worden aangevuld met gegevens over het bezoekadres en zakelijke werkdagen en – tijden ten behoeve van bereikbaarheid. Het verzamelen van gegevens over uw bezoek vindt plaats door middel van zogenoemde tracking cookies. Bij het bezoek aan de website van JUMPING PALACE wordt u hiervan op de hoogte gesteld en geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt in de instellingen van uw browser de toestemming voor het gebruik van tracking cookies standaard deactiveren. Bent u eerder akkoord gegaan met het gebruik van analytische cookies en/of tracking cookies en wilt u deze toestemming intrekken, dan kun u dat doen door op de hiernavolgende knop te drukken. Toestemming voor cookies intrekken.

 

Verwerkers en verstrekking aan derde partijen

De door JUMPING PALACE verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website worden niet verstrekt of verkocht aan derde partijen, behoudens in die gevallen waar JUMPING PALACE dit op basis van de wet- of regelgeving verplicht is.

 

Uw rechten

Conform de wet heeft u het recht de door JUMPING PALACE over u verzamelde persoonsgegevens in te zien, dan wel om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of verwijdering en vernietiging van deze gegevens te verlangen. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging zal binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 4 weken door JUMPING PALACE  beantwoord worden. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Functionaris.

 

Gegevensbescherming van JUMPING PALACE

De functionaris gegevensbescherming van JUMPING PALACE – HANDELSNAAM VAN E&M VERHUUR is op de volgende wijze bereikbaar:

NAAM: Evelien Gybels, E&M Service & Verhuur
ADRES: Strausslaan 13 3706 BP Zeist
MAIL: info@jumpingpalace.nl
TEL: 06 42 46 98 30

 

Plichten JUMPING PALACE

JUMPING PALACE verplicht zich de door JUMPING PALACE verwerkte persoonsgegevens naar aanleiding van de bezoeken aan onze website en de verdere verwerking en verrijking daarvan zorgvuldig te laten plaatsvinden en passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en te handhaven om toegang door onbevoegde medewerkers of derde partijen, corruptie van gegevens of onbedoelde vernietiging te voorkomen.

Tevens zal JUMPING PALACE persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigd belang verwijderen uit de gegevensverwerkingen.

Ons streven?
Perfectie!

Bij Jumping Palace vinden wij het belangrijk dat springkussens, volgens de regels, zoals omschreven in de handleiding worden op- en afbouwt. Zowel voor uw, als onze gemoedsrust, maar bovenal voor de veiligheid van uw en andere kinderen, adviseren wij het kussen door de verhuurder op en af te laten bouwen. Jumping Palace (per 1-5-2023 is dit Broekies Verhuur in Bunnik) rekent een vergoeding voor de op en afbouw van de springkussens indien u dit liever door ons laat doen.

Fun-food

 

Huur een suikerspinmachine en/of popcornmachine bij een Springkussen om uw (kinder) feestje helemaal compleet te maken, daarnaast zitten de ingrediënten voor 50 porties inbegrepen bij de huur van 1 dag. 

Veiligheid

Al onze springkussens zijn gecertificeerd en voldoen aan de Nederlandse normen.
klik hier voor meer informatie.
Tips over veilig springen klik hier

× Waarmee kunnen wij u helpen?